Stand van zaken in de wijken van de toekomst presentatie webinar d.d. 7 juli 2020

Presentatie Yme van Lith, stand van zaken in de wijken van de toekomst.

Lees verder »

Stand van zaken in de wijken van de toekomst registratie webinar d.d. 7 juli 2020

De video van het webinar en de presentatie van Yme van Lith met betrekking tot de stand van zaken in Wijken van de Toekomst.

Lees verder »

Stand van zaken Wijken van de Toekomst – presentatie Yme van Lith

Stand van zaken Wijken van de Toekomst – presentatie Yme van Lith

Lees verder »

Kennisatelier webinar “De school van de toekomst” 3 juli 2020 – presentatie

Kennisatelier webinar “De school van de toekomst” 3 juli 2020 – presentatie

Lees verder »

Kennisatelier webinar “De school van de toekomst” 3 juli 2020

Video van Kennisatelier webinar “De school van de toekomst” 3 juli 2020

Lees verder »

CoP webinar “Participatie en governance in Wijken van de Toekomst” 19 mei 2020 – presentatie

Presentatie van het CoP webinar “Participatie en governance in Wijken van de Toekomst” 19 mei 2020

Lees verder »

CoP webinar “Participatie en governance in Wijken van de Toekomst” 19 mei 2020 – peilstoksessie

Presentatie (peilstoksessie) van het CoP webinar “Participatie en governance in Wijken van de Toekomst” 19 mei 2020

Lees verder »

CoP webinar “Participatie en governance in Wijken van de Toekomst” 19 mei 2020 – video

Video van het CoP webinar “Participatie en governance in Wijken van de Toekomst” 19 mei 2020

Lees verder »

Stand van zaken Wijken van de Toekomst – inventarisatie Yme van Lith

Yme van Lith heeft als trainee (junior onderzoeker) voor het Ondersteuningsteam Wijk van de Toekomst gewerkt aan de ontwikkeling van een monitoringmodel om de voortgang in de verschillende wijken gedetailleerd in beeld de brengen. Hiervoor heeft hij vertegenwoordigers van de huidige Wijken van de Toekomst geïnterviewd en de opgehaalde informatie tegelijkertijd gebruikt om de informatie

Lees verder »

CoP Wijk van de Toekomst, 9 maart 2020, “Inzet Social Marketing voor gedragsverandering in Wijken van de Toekomst”

Het thema participatie en samenwerken is al verschillende keren in de CoP aan bod geweest. Inmiddels stelt het PAW een handreiking beschikbaar over participatie. Een onderwerp dat nauw verband houdt met participatie en gedragsverandering. Cees Egmond (Heveadorp) tipt dit onderwerp als thema voor deze CoP. Anke van Hal en Birgit Dulski hebben een expert bereid

Lees verder »

Routekaart Wijk van de Toekomst

De stuurgroep van de GEA-tafel van Wijk van de toekomst heeft een eerste model ontwikkeld, grotendeels gebaseerd op de AIDA-aanpak. Het model benoemd drie kernthema’s: technisch, sociaal en governance. Daarnaast is reeds een routekaart onwikkeld.

Lees verder »

CoP Lochem “Hoe selecteren we externe deskundigen”

Handout van de CoP te Lochem, d.d. 6 november 2019: “Hoe selecteren we externe deskundige voor een Wijk van de Toekomst die hun beloften daadwerkelijk waarmaken”.

Lees verder »

Kennisatelier “Rekenmodellen”

Het GEA-programma Wijk van de Toekomst zet focus om de energietransitie, vanuit een brede scope op leefbare en toekomstbestendige wijken. We willen ook rekenen aan de energietransitie. Want we willen zien wat energiebesparing en een duurzame warmtevoorziening betekenen voor bewoners, gemeente en regio, hoe individuele en collectieve keuzes op elkaar inwerken. Hiervoor is een scala

Lees verder »

Buurtwarmteplan (Voorbeeld EVA Lanxmeer)

Voorbeeld Buurtwarmteplan van de wijk EVA (Educatie Voorlichting Advies) Lanxmeer. Een ‘kerngroep’ heeft op verzoek van de gemeente aan een ‘Buurtenergieplan’ voor EVA Lanxmeer gewerkt. De opties per hof en woningtype zijn uitgewerkt, Liander (de netbeheerder) heeft een netberekening uitgevoerd en en KleurrijkWonen heeft de mogelijkheden voor de huurwoningen in Lanxmeer onderzocht en uitgewerkt.

Lees verder »

Kennis van gedrag is missing link (Anke van Hal)

Woningverduurzaming is niet alleen maar een kwestie van techniek. Gedrag en de perceptie van bewoners zijn bepalende factoren voor een succesvolle wijktransformatie. In dit artikel zet Anke van Hal de interessante conclusies uit het onderzoek “Kansrijke aanpakken in gebouwgebonden energiebesparing” (Meer Met Minder, 2010) uiteen. Met concrete do’s en don’ts voor wijkprocesbegeleiders en andere betrokken

Lees verder »

CoP Arnhem “Ambities in Wijken van de Toekomst – Spijkerenergie”

Handout van de presentatie van Spijkerenergie tijdens de CoP in Arnhem, Halte 2030 op 30 oktober 2018 over “Ambities in Wijken van de Toekomst”.

Lees verder »

CoP Loenen “Complexiteit in Wijk van de Toekomst – Intro Loenen”

Presentatie Stichting Duurzame Projecten Loenen e.a. tijdens CoP van 10 september 2018.

Lees verder »

CoP Loenen “Complexiteit in Wijk van de Toekomst – Nyenrode”

Presentatie Anke van Hal en Birgit Dulski Nyenrode Business Universiteit tijdens CoP “Complexiteit” op 10 september 2018 te Loenen.

Lees verder »

CoP Wageningen “Fusie van belangen”

Handout CoP “Fusie van belangen” op 15 mei 2018 te Wageningen.

Lees verder »

CoP Culemborg “Leren van ecowijken”

Presentatie van Cop “Leren van Ecowijken, woonervaringen en lessen uit verandering”,  te Culemborg op 4 februari 2019.

Lees verder »

CoP Arnhem “Participatie in wijken; bewoners betrekken en samen besluiten”

Presentatie van CoP ‘Participatie in wijken; bewoners betrekken en samen besluiten’ op 7 mei 2019 te Arnhem.

Lees verder »

CoP Zutphen “Proeftuinen”

Verslag van CoP te Zutphen op 8 maart 2018.

Lees verder »