Wijkuitvoeringsplan Wilp (gemeente Voorst)

Het oudste dijkdorp van Nederland bestaat uit een mozaïek van nieuw en oud, monumentaal, pittoresk of juist doorsnee woningen. Om het unieke dorp Wilp aardgasvrij te maken heeft gemeente Voorst nu een wijkuitvoeringsplan (WUP) opgesteld.

Lees verder »

Wijkuitvoeringsplan Dieren-West, de eerste van Nederland?!

Gemeente Rheden heeft voor Wijk van de Toekomst Dieren-West een WUP ontwikkeld. Daarmee zijn ze (een van) de eerste van Nederland! Het wijkuitvoeringsplan, waarin staat beschreven hoe gemeente Rheden denkt dat de wijk aardgasvrij wordt. Van juni tot en met augustus 2023 lag het eerste werkdocument van het wijkuitvoeringsplan voor ter consultatie en konden bewoners

Lees verder »

De dagelijkse praktijk van de wijkwarmtetransitie: 8 vragen en antwoorden over een vruchtbare aanpak

De lokale warmtetransitie is een enorme puzzel. De vragen die opduiken zijn niet alleen van technische en financiële aard, maar gaan ook steeds vaker over de sociale kant. Hoe betrek en enthousiasmeer je bewoners? Hoe blijven ze aangehaakt bij de soms moeizame processen? En waar ligt de regie? Vragen als deze komen veel voorbij in

Lees verder »

Inspiratiedocument gebruik zonnepanelen: “Nieuwe ruimte voor de zon”

De energietransitie wordt steeds zichtbaarder in ons landschap. De ruimte in Nederland is echter schaars, dat vraagt om de ruimte die we hebben slim te benutten. Door de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën zal de vraag naar ruimte voor duurzame opwek verder toenemen. Met multifunctioneel ruimtegebruik is het mogelijk om onze beschikbare ruimte voor meerdere

Lees verder »

Inzichten voor het koppelen van opgaves in de wijk

In de periode november 2021 tot en met april 2022 is in opdracht van de provincie Zuid-Holland in drie gemeenten (Delft, Schiedam en Vlaardingen) verkend hoe bij de realisatie van de energietransitie opgaven gekoppeld kunnen worden om waardecreatie te realiseren voor de buurt. Hier het onderzoeksrapport

Lees verder »

Kennis van gedrag is missing link (Anke van Hal)

Woningverduurzaming is niet alleen maar een kwestie van techniek. Gedrag en de perceptie van bewoners zijn bepalende factoren voor een succesvolle wijktransformatie. In dit artikel zet Anke van Hal de interessante conclusies uit het onderzoek “Kansrijke aanpakken in gebouwgebonden energiebesparing” (Meer Met Minder, 2010) uiteen. Met concrete do’s en don’ts voor wijkprocesbegeleiders en andere betrokken

Lees verder »