Geleerde lessen rapport warmtetransitie in de Benedenbuurt, Wageningen

In de Benedenbuurt in Wageningen ontstond in 2016 een initiatief om de wijk gasloos te maken. Naar aanleiding van dit idee is in 2018 een bewonerscoöperatie opgericht om dit idee te realiseren. Eind 2018 is de Benedenbuurt een Programma Aardgasvrije Wijk subsidie toegekend, en zijn de plannen voor een warmtenet in de wijk verder ontwikkeld.

Lees verder »

Handreiking voor beleid en praktijk (SMILE)

Deze handreiking met aanbevelingen voor praktijk en beleid is opgesteld voor de gemeente Tilburg. Het document is relevant voor iedereen (bestuurders, beleidsmakers, omgevingsmanagers, projectleiders en anderen) binnen de gemeente die belangstelling heeft voor: – de wijkgerichte aanpak voor CO2-reductie in de bestaande gebouwde omgeving – de lokale energie- en warmtetransitie – participatie van inwoners bij

Lees verder »

Eindrapport Sociaal Maatschappelijke InnovatieLabs Energietransitie (SMILE)

Dit rapport is gebaseerd op een regionaal onderzoeks-, leer- en experimenteerproject uitgevoerd tussen 2017 en 2020 genaamd Sociaal Maatschappelijke Innovatielabs Energieneutrale woningvoorraad (SMILE). Het doel was om te experimenteren met wijkgerichte aanpakken in verschillende typen wijken en te leren over wat werkt in het realiseren van de energietransitie. Een wijkgerichte aanpak = combinatie van interventies

Lees verder »

Eindrapportage Verkenning mini-warmtenetten

Mini-warmtenetten verdienen een plek als warmte-oplossing tussen de individuele oplossing en de warmtenetten. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek wat Next2Company heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht. Deze categorie die zich vanuit de praktijk aandient, richt zich op 2 tot 50 grondgebonden woningen. Onder mini-warmtenetten vallen gedeelde bodemlussen voor 2 tot 5 woningen

Lees verder »

Eindrapport PAW: Gedragsinterventies voor opschaling persoonlijke aanpak

In dit Onderzoekstraject ‘Persoonlijke aanpak en opschaling’ ging Duwtje, in het kader van Programma Aardgasvrij Wijken (PAW), op zoek naar het antwoord op deze vragen. Ze werkten hierbij samen met een groep gedragsexperts van universiteiten en uit de praktijk, ervaringsdeskundigen en projectleden uit de proeftuinen. Onderzoeksvragen PAW heeft 3 onderzoeksvragen geformuleerd om inzicht te krijgen

Lees verder »

Net dat stapje verder: Tussenrapportage gedragsonderzoek

Er is onderzoek gedaan naar succesfactoren en kansen van de persoonlijke aanpak op basis van gedragswetenschappelijke kennis. De belangrijkste conclusies zijn: Zorg voor positieve sociale beïnvloeding tussen bewoners. Dit neemt zorgen en twijfels weg en kan ontzorgen in de besluitvorming. Zorg al vroeg voor commitment van bewoners. Dit kan in kleine stapjes: Iemand hoeft niet meteen de knoop door te

Lees verder »

Laren: Rapport Biogas hub

Onderzoeksrapport van de biogas-hub

Lees verder »

Rapport Empowerment scan

Het verslag van dit kennisatelier met de video’s van de sprekers en downloads van hun presentaties vind je hier.

Lees verder »

Aardgasvrij wonen: drijfveren en barrières van bewoners

Bewoners doorlopen verschillende stappen naar een aardgasvrije woning. Dit noemen we de klantreis naar aardgasvrij wonen. In het TNO-onderzoek ‘Aardgasvrij wonen: de Bewoner Bepaalt’ is een analyse gedaan van de drijfveren en barrières die huiseigenaren ervaren in de verschillende stappen naar een aardgasvrije woning. De bewoners bevinden zich in verschillende stappen van de klantreis. Zij

Lees verder »