Presentatie Workshop Ambtelijke ruimte

Op 12 juni 2024 kwamen ambtenaren samen om een workshop te volgen over (het creëren) van ambtelijke ruimte.  Centraal stonden vragen als: Ben jij een ambtenaar en voel je de verantwoordelijkheid om de regie te voeren? En ben je benieuwd hoe je de ruimte creëert om dat daadwerkelijk te doen? Bijgaand de sheets van die

Lees verder »

Leren oriënteren met je wijkinitiatief

Dit zijn de sheets van de workshop van het Wijkkompas dat gehouden is op maandag 6 november 2023.

Lees verder »

Presentatie Buurkracht x HIER (Djoera Eerland & Jan Zuilhof – 13 juni 2023)

Bij bewoners in wijken zit vaak veel enthousiasme en bereidheid om met buurtgenoten aan de slag te gaan. Dat soort initiatieven vormen een cruciale schakel in de warmtetransitie, maar het is een uitdaging om dat enthousiasme ook te kanaliseren en vast te houden. Daarom hebben vijf verschillende organisaties die bezig zijn met burgerparticipatie de handen

Lees verder »

Presentaties Zilverkamp (15 juni 2023)

Dit is de complete presentatie die getoond is tijdens de praktijkbijeenkomst in de Zilverkamp te Huissen. Het bevat de delen van gemeente Lingewaard, Coöperatie Duurzaam Zilverkamp, student Rense Volmerink, en het ondersteuningsteam.

Lees verder »

Het Woningabonnement

PDF van de presentatie van Carmen Hunger van Woab op 3 december 2020 tijdens het online Kennisatelier over Financiering van particulier bezit. Onderwerp: het Woab woningabonnement.

Lees verder »

Regeling toekomstbestendig wonen

PDF van de presentatie van Mia Buddingh en Reint Brondijk van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) op 3 december 2020 tijdens het online Kennisatelier over Financiering van particulier bezit. Onderwerp: de Toekomstbestendig Wonen lening van de Provincie Gelderland en SVN

Lees verder »

Van klimaatakkoord naar keukentafel – De rol van maatschappelijke energiedienstenbedrijf

PDF van de presentatie van Wouter Pieterse van Het Klimaatverbond, 3 december 2020 tijdens het online Kennisatelier over Financiering van particulier bezit.

Lees verder »

Presentatie Ontwikkeling warmtevisie

Presentatie van Sander Fransen van het Gelders Expertteam Warmte. De terugblik lees je hier.

Lees verder »

Presentatie Tomahawk

Presentatie van Bart Roossien. De terugblik lees je hier.

Lees verder »

Laren: Presentatie onderzoek Aardgasvrij Laren

Verslag van het onderzoek dat Aardgasvrij Laren heeft laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een collectieve warmtevoorziening.

Lees verder »

Laren: Presentatie Viverion

De presentatie van Henk Jeths (woningcorporatie Viverion) die huizen klaarmaakt voor de toekomst.

Lees verder »

Presentatie De Blauwe Wijkeconomie

De presentatie van Patrick Hoogenbosch. De terugblik lees je hier.

Lees verder »

Presentatie Voor betere steden

De presentatie van Nienke Sluimer. De terugblik lees je hier.

Lees verder »