Overzicht financieringen in de warmtetransitie

Een woning of wijk van het aardgas af halen met jouw bewonersinitiatief dat vraagt nogal wat aan financiering. Er is financiering nodig voor de kosten van maatregelen en ook voor het inwinnen van advies of inhuren van capaciteit. Energie Samen heeft een overzicht gemaakt van de nationale financieringsmogelijkheden in de warmtetransitie.

Lees verder »

Overzicht subsidies en financiële regelingen: Uitvoeringsmiddelen voor decentrale overheden

Hier vind je een overzicht van de meest gebruikte nationale en regionale subsidies en andere financiële regelingen voor de uitvoering van de lokale warmtetransitie. Je ziet wanneer en voor welk doel je de subsidies of regelingen aanvraagt. Denk hierbij aan subsidies voor bijvoorbeeld: isoleren, warmtepompen of blokverwarming. In het overzicht vind je subsidies voor uitvoeringsmiddelen

Lees verder »

Overzicht subsidies en financiële regelingen: Gebouwen zonder woonfunctie (utiliteitsgebouw), midden- en kleinbedrijf

Hier vind je een overzicht van de meest gebruikte nationale en regionale subsidies en andere financiële regelingen voor de uitvoering van de lokale warmtetransitie. Je ziet wanneer en voor welk doel je de subsidies of regelingen aanvraagt. Denk hierbij aan subsidies voor bijvoorbeeld: isoleren, warmtepompen of blokverwarming. In het overzicht vind je subsidies voor gebouwen

Lees verder »

Overzicht subsidies & financiële regelingen: Voor decentrale overheden, bewoners en woningeigenaren

Hier vind je een overzicht van de meest gebruikte nationale en regionale subsidies en andere financiële regelingen voor de uitvoering van de lokale warmtetransitie. Je ziet wanneer en voor welk doel je de subsidies of regelingen aanvraagt. Denk hierbij aan subsidies voor bijvoorbeeld: isoleren, warmtepompen of blokverwarming. In het overzicht vind je subsidies voor bewoners

Lees verder »

Vuistregels voor participatie

Iedereen die een initiatief wil nemen voor nieuw beleid, nieuwe regelgeving, een nieuw project of een nieuw programma krijgt ermee te maken: participatie. Participatie houdt, kort gezegd, deelnemen aan een initiatief van een ander in. Vaak is er bij initiatieven sprake van belangen, waarden en perspectieven die op gespannen voet staan. Participatie is wenselijk omdat

Lees verder »

handreiking buurtaanpak en organiseren klantreis Gemeente Bronckhorst i.s.m. Transitiereizen

Deze Buurtaanpak is gemaakt door Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak van Transitiereizen, in opdracht van de gemeente Bronckhorst en in samenwerking met inwoners uit de Bloemenbuurt in Zelhem, lokale bedrijven, maatschappelijke partners en het team van medewerkers van de gemeente. De aanpak richt zit op een brede ontwikkeling naar een toekomstbestendige buurt en

Lees verder »

Kennisatelier “Rekenmodellen”

Het GEA-programma Wijk van de Toekomst zet focus om de energietransitie, vanuit een brede scope op leefbare en toekomstbestendige wijken. We willen ook rekenen aan de energietransitie. Want we willen zien wat energiebesparing en een duurzame warmtevoorziening betekenen voor bewoners, gemeente en regio, hoe individuele en collectieve keuzes op elkaar inwerken. Hiervoor is een scala

Lees verder »