• Aanmaker
  Onderwerp
 • Met de energiecrisis neemt de urgentie van de energie- en warmtetransitie alleen maar toe. De gemeenten hebben transitievisies warmte vastgesteld, er worden verschillende subsidies en schema’s in het leven geroepen, en de focus op de wijkaanpak krijgt steeds meer concreetheid, maar het roept ook veel vragen op over uitvoering. Gemeenten en lokale actoren zijn het scharnierpunt tussen de bovenaf ontwikkelingen (Rijk, provincie, regio niveau) en de beweging van onderop.

   

  In het kennisatelier hoor je waar gemeenten en lokale partijen rekening mee kunnen houden in 2023. Ook hoor je waar kansen liggen met betrekking tot het aanbod van subsidies en regelingen.

  De sprekers waren:

  • Laura de Ruiter, Senior beleidsmedewerker energietransitie gebouwde omgeving en coördinator Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (Ministerie van BZK)
  • Jaap Drooglever, Thematrekker Participatie & Communicatie en Regie & Organisatie van het Programma Aardgasvrije Wijken (Ministerie van BZK)
  • Mariska den Uil, Cluster-Coördinator Energietransitie Gebouwde Omgeving (Provincie Gelderland)
  • Thijs Boxem, Senior Adviseur Warmtetransitie & Aardwarmte at Royal HaskoningDHV en trekker van zowel het Expertteam Warmte in de provincie Gelderland als in Zuid-Holland.

   

 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.