• Aanmaker
  Onderwerp
 • Terugblik Kennisatelier over de Wet natuurbescherming & natuur inclusief bouwen
  Bij de verduurzaming van veel wijken is de eerste stap het renoveren en isoleren van oudere gebouwen en woningen. Hoe zorg je hierbij voor aandacht voor biodiversiteit? En wat doe je met (beschermde) diersoorten die zich genesteld hebben in een woning? Op 27 september behandelden we dit thema om ervoor te zorgen dat vooruitgang in wijktransities zo min mogelijk belemmering ervaart.
  Wet natuurbescherming & na-isolatie – Jeroen Bouw
  Biodiversiteit en het behoud daarvan spelen een belangrijke rol voor de Wet natuurbescherming en de inrichting van de leefomgeving. Jeroen Bouw werkt als vergunningverlener bij provincie Gelderland en volgens hem wordt de Wet natuurbescherming nog vaak over het hoofd gezien wanneer men plannen maakt voor de bouw van nieuwe woningen of bij renovatie en verduurzaming van de huidige woningvoorraad.
  Wet natuurbescherming
  In de zoektocht naar een toekomstbestendige leef- en woonomgeving gaat het vaak over duurzame energie. Maar wat als windmolens gevaarlijk zijn voor dieren? Bij het maken van plannen is het van belang om goed te kijken naar de flora en fauna in het gebied. Jeroen gaf aan dat bij de verduurzaming van gebouwen er niet altijd onderzoek gedaan wordt naar de aanwezigheid van dieren in gebouwen. Daar kunnen namelijk vogels, marters en vooral vleermuizen wonen. Vleermuizen gaan op zoek naar de ruimtes tussen daken en muren. Bij het isoleren van huizen worden deze spleten en gaten opgevuld en kunnen vleermuizen er niet meer leven. Ook kan de isolatie voor een onprettiger leefklimaat zorgen.

  Volgens de Wet natuurbescherming is het verboden om dieren te doden of hun rust- en verblijfplaatsen te vernietigen. Na-isolatie is een relatief goedkope vorm om te verduurzamen en wordt daarom vaak gekozen. Bij bijvoorbeeld spouwmuurisolatie waar geen rekening gehouden wordt met dieren die tussen de muurlagen wonen, begaat men in principe een misdrijf.

  Om schade te voorkomen is er voorafgaand aan het isoleren onderzoek nodig. Voor een enkele woning zijn de kosten van zo’n onderzoek vaak hoger dan die voor het na-isoleren zelf. Het advies is daarom om na-isolatie projectmatig aan te pakken. Ook gemeenten kunnen hierin ondersteunen. Zo heeft gemeente Apeldoorn bijvoorbeeld de vleermuispopulaties voor de hele stad geïnventariseerd. Ook bieden ze hulp aan voor mensen die hier bedachtzaam mee om willen gaan zodra ze hun huis verduurzamen. Een andere oplossing is een soortenmanagementplan (SMP) waar er voor een bepaald gebied een ontheffing komt. Momenteel zijn provincies en het Rijk in overleg over de aanpak van na-isolatie. Vanaf deze maand loopt er in Gelderland ook een project zodat er bij na-isolatie meer rekening gehouden wordt met biodiversiteit.
  Hier kun je het verhaal van Jeroen terugkijken.

  En hier vind je zijn presentatie.

  Natuur inclusief bouwen – Jennifer de Jonge
  Toen Jennifer erachter kwam dat isoleren schadelijk kan zijn voor de biodiversiteit, besloot ze aan de slag te gaan als architect voor dieren. Met Faunest werkt ze aan de koppelkansen tussen de energietransitie, sociale cohesie, biodiversiteit, en/of klimaatadaptie. Hierin komen advies, beleid en ontwerp samen. Faunest houdt vooral bezig met inspireren en kennisdelen.
  Zoals gezegd is men bij renoveren of (ver)bouwen verplicht om onderzoek te doen in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit o.a. om te kijken welke dieren er verblijven. Per diersoort verschilt namelijk de periode waarop je moet wachten met (ver)bouwen of isoleren. Dit komt onder andere door verschillen in broed- of gewenningsperiodes. Blijkt er bijvoorbeeld dat er vleermuizen in de spouw zitten van een woning, dan maakt Jennifer met haar team alternatieve verblijfplaatsen voor de dieren zodat ze een nieuw onderkomen hebben.

  Door de energietransitie krijgt men steeds meer kennis van, en interesse in, isoleren. De kennis over de Wet natuurbescherming blijft vaak nog achter. Energieadviseurs en isolatiebedrijven vertegenwoordigen vaak hun kant van het verhaal, terwijl Jennifer pleit voor een meer integrale aanpak. De verantwoordelijkheid ligt immers bij de eigenaar van het gebouw. Als mogelijke oplossing schetst Jennifer een idee waarin subsidies voor verduurzaming alleen worden toegekend zodra er natuur inclusief gehandeld wordt gedurende het proces.

  Als je voor een goede basis voor dieren in de omgeving wil zorgen bij het verduurzamen, dan zijn de vijf vinkjes die Faunest gebruikt bij ontwerpen een hulpmiddel: voedsel, verblijf, veiligheid, verbondenheid (met soortgenoten) en variatie.

  Voor tips om tijdens het ontwikkelen rekening te houden met de natuur kun je hier het verhaal van Jennifer terugkijken

  En hier is haar presentatie.

  Hieronder kun je nog even napraten over alle onderwerpen die langsgekomen zijn. Ook kun je hier je vragen aan de sprekers kwijt!

 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.