Verslag Kennisatelier over Wijkkompas (31 januari 2023)

Er komt veel kijken bij het aardgasvrij maken van wijken. Om zo’n lang en complex proces goed in te richten en te overzien, heeft Stroomversnelling (www.stroomversnelling.nl) een passend instrument ontwikkeld: het Wijkkompas. Tijdens het Kennisatelier op dinsdag 31 januari 2023 werd dit instrument toegelicht door Dieke Schutjens (programmamanager Gebiedsgerichte Verduurzaming bij Stroomversnelling) en Klaas Vegter

Lees verder »

handreiking buurtaanpak en organiseren klantreis Gemeente Bronckhorst i.s.m. Transitiereizen

Deze Buurtaanpak is gemaakt door Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak van Transitiereizen, in opdracht van de gemeente Bronckhorst en in samenwerking met inwoners uit de Bloemenbuurt in Zelhem, lokale bedrijven, maatschappelijke partners en het team van medewerkers van de gemeente. De aanpak richt zit op een brede ontwikkeling naar een toekomstbestendige buurt en

Lees verder »

Laren: Presentatie onderzoek Aardgasvrij Laren

Verslag van het onderzoek dat Aardgasvrij Laren heeft laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een collectieve warmtevoorziening.

Lees verder »

Laren: Presentatie Viverion

De presentatie van Henk Jeths (woningcorporatie Viverion) die huizen klaarmaakt voor de toekomst.

Lees verder »

Praktijkbijeenkomst 25/11/21: Terugkoppeling

Een terugkoppeling van de praktijkbijeenkomst in de Bloemenbuurt, Didam.

Lees verder »

Praktijkbijeenkomst 21/09/21: presentatie De Parken

Presentatie van Albert van Dam over de Apeldoornse Wijk van de Toekomst: De Parken

Lees verder »

Stand van zaken in de wijken van de toekomst presentatie webinar d.d. 7 juli 2020

Presentatie Yme van Lith, stand van zaken in de wijken van de toekomst.

Lees verder »

Stand van zaken in de wijken van de toekomst registratie webinar d.d. 7 juli 2020

De video van het webinar en de presentatie van Yme van Lith met betrekking tot de stand van zaken in Wijken van de Toekomst.

Lees verder »

Stand van zaken Wijken van de Toekomst – presentatie Yme van Lith

Stand van zaken Wijken van de Toekomst – presentatie Yme van Lith

Lees verder »

Stand van zaken Wijken van de Toekomst – inventarisatie Yme van Lith

Yme van Lith heeft als trainee (junior onderzoeker) voor het Ondersteuningsteam Wijk van de Toekomst gewerkt aan de ontwikkeling van een monitoringmodel om de voortgang in de verschillende wijken gedetailleerd in beeld de brengen. Hiervoor heeft hij vertegenwoordigers van de huidige Wijken van de Toekomst geïnterviewd en de opgehaalde informatie tegelijkertijd gebruikt om de informatie

Lees verder »

CoP Lochem “Hoe selecteren we externe deskundigen”

Handout van de CoP te Lochem, d.d. 6 november 2019: “Hoe selecteren we externe deskundige voor een Wijk van de Toekomst die hun beloften daadwerkelijk waarmaken”.

Lees verder »

Betere wijken dankzij energietransitie

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat alle woningen in Nederland in 2050 losgekoppeld moeten zijn van het aardgasnet. Het Rijk kiest hierbij voor  een wijkgerichte aanpak, omdat wijkniveau ingrepen en energie-infrastructuur aan andere maatregelen kunnen worden gekoppeld. In deze publicatie brengen Platform31 en Nyenrode Business Universiteit in beeld hoe vijftien koplopergemeenten invulling geven aan de

Lees verder »

CoP Arnhem “Ambities in Wijken van de Toekomst – Spijkerenergie”

Handout van de presentatie van Spijkerenergie tijdens de CoP in Arnhem, Halte 2030 op 30 oktober 2018 over “Ambities in Wijken van de Toekomst”.

Lees verder »

CoP Loenen “Complexiteit in Wijk van de Toekomst – Intro Loenen”

Presentatie Stichting Duurzame Projecten Loenen e.a. tijdens CoP van 10 september 2018.

Lees verder »