Verslag Kennisatelier over Wijkkompas (31 januari 2023)

Er komt veel kijken bij het aardgasvrij maken van wijken. Om zo’n lang en complex proces goed in te richten en te overzien, heeft Stroomversnelling (www.stroomversnelling.nl) een passend instrument ontwikkeld: het Wijkkompas. Tijdens het Kennisatelier op dinsdag 31 januari 2023 werd dit instrument toegelicht door Dieke Schutjens (programmamanager Gebiedsgerichte Verduurzaming bij Stroomversnelling) en Klaas Vegter

Lees verder »

handreiking buurtaanpak en organiseren klantreis Gemeente Bronckhorst i.s.m. Transitiereizen

Deze Buurtaanpak is gemaakt door Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak van Transitiereizen, in opdracht van de gemeente Bronckhorst en in samenwerking met inwoners uit de Bloemenbuurt in Zelhem, lokale bedrijven, maatschappelijke partners en het team van medewerkers van de gemeente. De aanpak richt zit op een brede ontwikkeling naar een toekomstbestendige buurt en

Lees verder »

Presentatie De Blauwe Wijkeconomie

De presentatie van Patrick Hoogenbosch. De terugblik lees je hier.

Lees verder »

Presentatie Voor betere steden

De presentatie van Nienke Sluimer. De terugblik lees je hier.

Lees verder »

Kennisatelier 11/11/21: Presentatie Publieke bricoleurs

Presentatie van Wieke Blijleven. De terugblik vind je hier

Lees verder »

Betere wijken dankzij energietransitie

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat alle woningen in Nederland in 2050 losgekoppeld moeten zijn van het aardgasnet. Het Rijk kiest hierbij voor  een wijkgerichte aanpak, omdat wijkniveau ingrepen en energie-infrastructuur aan andere maatregelen kunnen worden gekoppeld. In deze publicatie brengen Platform31 en Nyenrode Business Universiteit in beeld hoe vijftien koplopergemeenten invulling geven aan de

Lees verder »

CoP Arnhem “Ambities in Wijken van de Toekomst – Spijkerenergie”

Handout van de presentatie van Spijkerenergie tijdens de CoP in Arnhem, Halte 2030 op 30 oktober 2018 over “Ambities in Wijken van de Toekomst”.

Lees verder »

CoP Loenen “Complexiteit in Wijk van de Toekomst – Nyenrode”

Presentatie Anke van Hal en Birgit Dulski Nyenrode Business Universiteit tijdens CoP “Complexiteit” op 10 september 2018 te Loenen.

Lees verder »

CoP Wageningen “Fusie van belangen”

Handout CoP “Fusie van belangen” op 15 mei 2018 te Wageningen.

Lees verder »

CoP Culemborg “Leren van ecowijken”

Presentatie van Cop “Leren van Ecowijken, woonervaringen en lessen uit verandering”,  te Culemborg op 4 februari 2019.

Lees verder »

Kennisatelier “Duurzame mobiliteit in de Wijk van de Toekomst”

Presentatie van de bijeenkomst op 13 november 2018 Duurzame mobiliteit in de Wijk van de Toekomst. Gegeven door Jan Straatman, Rutger Beekman (Cleantech Regio), Natasja Preijer (Allego) & Chantal de Graaf (EVConsult).

Lees verder »

Kennisatelier “Klimaatadaptie en energietransitie”

Presentatie en bijlagen bijeenkomst Klimaatadaptie en energietransitie d.d. 16 april 2019, gegeven door Anita van Evert – provincie Gelderland, Madeleen Helmer en Jan Engels – Klimaatverbond Nederland, Robin Boelsums en Emiel van Druten – Witteveen & Bos.

Lees verder »

Kennisatelier “Wat betekent het Klimaat- en energieakkoord voor Wijk van de Toekomst”

Handout van het kennisatelier “Wat betekent het klimaat- en energieakkoord voor Wijk van de Toekomst” op 24 september 2018.

Lees verder »