Wijkuitvoeringsplan Wilp (gemeente Voorst)

Het oudste dijkdorp van Nederland bestaat uit een mozaïek van nieuw en oud, monumentaal, pittoresk of juist doorsnee woningen. Om het unieke dorp Wilp aardgasvrij te maken heeft gemeente Voorst nu een wijkuitvoeringsplan (WUP) opgesteld.

Lees verder »

Terugblik Praktijkbijeenkomst Dieren-West

Op 28 november vond alweer de laatste praktijkbijeenkomst in 2023 plaats. Deze keer streek Wijk van de Toekomst neer in Dieren, een plaatsje in de gemeente Rheden, mooi gelegen tussen IJssel en Veluwezoom. Voor de wijk Dieren-West hebben gemeente Rheden en Werkgroep Duurzaam Dieren-West (WDDW) een Wijkuitvoeringsplan (WUP) gereed gesteld zodat ze de schare toehoorders

Lees verder »

Leren oriënteren met je wijkinitiatief

Dit zijn de sheets van de workshop van het Wijkkompas dat gehouden is op maandag 6 november 2023.

Lees verder »

Wijkuitvoeringsplan Dieren-West, de eerste van Nederland?!

Gemeente Rheden heeft voor Wijk van de Toekomst Dieren-West een WUP ontwikkeld. Daarmee zijn ze (een van) de eerste van Nederland! Het wijkuitvoeringsplan, waarin staat beschreven hoe gemeente Rheden denkt dat de wijk aardgasvrij wordt. Van juni tot en met augustus 2023 lag het eerste werkdocument van het wijkuitvoeringsplan voor ter consultatie en konden bewoners

Lees verder »

Overzicht financieringen in de warmtetransitie

Een woning of wijk van het aardgas af halen met jouw bewonersinitiatief dat vraagt nogal wat aan financiering. Er is financiering nodig voor de kosten van maatregelen en ook voor het inwinnen van advies of inhuren van capaciteit. Energie Samen heeft een overzicht gemaakt van de nationale financieringsmogelijkheden in de warmtetransitie.

Lees verder »

Geleerde lessen rapport warmtetransitie in de Benedenbuurt, Wageningen

In de Benedenbuurt in Wageningen ontstond in 2016 een initiatief om de wijk gasloos te maken. Naar aanleiding van dit idee is in 2018 een bewonerscoöperatie opgericht om dit idee te realiseren. Eind 2018 is de Benedenbuurt een Programma Aardgasvrije Wijk subsidie toegekend, en zijn de plannen voor een warmtenet in de wijk verder ontwikkeld.

Lees verder »

Een Gereedschapskist voor Wijkvernieuwers

Als wijkvernieuwer heb je te maken met verschillende uitdagingen. Wijk van de Toekomst helpt je daar graag bij. Hoe? Onder andere met onze Gereedschapskist voor Wijkvernieuwers. Hierin vind je handige instrumenten die je helpen om overzicht en rust te creëren in je complexe opgave. De Gereedschapskist is een product van de Academie van Wijk van

Lees verder »

De dagelijkse praktijk van de wijkwarmtetransitie: 8 vragen en antwoorden over een vruchtbare aanpak

De lokale warmtetransitie is een enorme puzzel. De vragen die opduiken zijn niet alleen van technische en financiële aard, maar gaan ook steeds vaker over de sociale kant. Hoe betrek en enthousiasmeer je bewoners? Hoe blijven ze aangehaakt bij de soms moeizame processen? En waar ligt de regie? Vragen als deze komen veel voorbij in

Lees verder »

Terugblik praktijkbijeenkomst Zilverkamp

We kijken terug op een hele waardevolle en vruchtbare praktijkbijeenkomst op een warme lenteavond in de Huissense wijk Zilverkamp. In deze PAW-wijk zijn de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet op weg naar de uitwerking van mogelijke scenario’s om de wijk versneld van het aardgas te halen. Tijdens de praktijkbijeenkomst op 15 juni in buurtcafé De

Lees verder »

Overzicht subsidies en financiële regelingen: Uitvoeringsmiddelen voor decentrale overheden

Hier vind je een overzicht van de meest gebruikte nationale en regionale subsidies en andere financiële regelingen voor de uitvoering van de lokale warmtetransitie. Je ziet wanneer en voor welk doel je de subsidies of regelingen aanvraagt. Denk hierbij aan subsidies voor bijvoorbeeld: isoleren, warmtepompen of blokverwarming. In het overzicht vind je subsidies voor uitvoeringsmiddelen

Lees verder »

Overzicht subsidies en financiële regelingen: Gebouwen zonder woonfunctie (utiliteitsgebouw), midden- en kleinbedrijf

Hier vind je een overzicht van de meest gebruikte nationale en regionale subsidies en andere financiële regelingen voor de uitvoering van de lokale warmtetransitie. Je ziet wanneer en voor welk doel je de subsidies of regelingen aanvraagt. Denk hierbij aan subsidies voor bijvoorbeeld: isoleren, warmtepompen of blokverwarming. In het overzicht vind je subsidies voor gebouwen

Lees verder »

Overzicht subsidies & financiële regelingen: Voor decentrale overheden, bewoners en woningeigenaren

Hier vind je een overzicht van de meest gebruikte nationale en regionale subsidies en andere financiële regelingen voor de uitvoering van de lokale warmtetransitie. Je ziet wanneer en voor welk doel je de subsidies of regelingen aanvraagt. Denk hierbij aan subsidies voor bijvoorbeeld: isoleren, warmtepompen of blokverwarming. In het overzicht vind je subsidies voor bewoners

Lees verder »

Presentatie Buurkracht x HIER (Djoera Eerland & Jan Zuilhof – 13 juni 2023)

Bij bewoners in wijken zit vaak veel enthousiasme en bereidheid om met buurtgenoten aan de slag te gaan. Dat soort initiatieven vormen een cruciale schakel in de warmtetransitie, maar het is een uitdaging om dat enthousiasme ook te kanaliseren en vast te houden. Daarom hebben vijf verschillende organisaties die bezig zijn met burgerparticipatie de handen

Lees verder »

Terugblik Kennisatelier Buurkracht x HIER

Bij bewoners in wijken zit vaak veel enthousiasme en bereidheid om met buurtgenoten aan de slag te gaan. Dat soort initiatieven vormen een cruciale schakel in de warmtetransitie, maar het is een uitdaging om dat enthousiasme ook te kanaliseren en vast te houden. Daarom hebben vijf verschillende organisaties die bezig zijn met burgerparticipatie de handen

Lees verder »

Presentaties Zilverkamp (15 juni 2023)

Dit is de complete presentatie die getoond is tijdens de praktijkbijeenkomst in de Zilverkamp te Huissen. Het bevat de delen van gemeente Lingewaard, Coöperatie Duurzaam Zilverkamp, student Rense Volmerink, en het ondersteuningsteam.

Lees verder »

Handreiking voor beleid en praktijk (SMILE)

Deze handreiking met aanbevelingen voor praktijk en beleid is opgesteld voor de gemeente Tilburg. Het document is relevant voor iedereen (bestuurders, beleidsmakers, omgevingsmanagers, projectleiders en anderen) binnen de gemeente die belangstelling heeft voor: – de wijkgerichte aanpak voor CO2-reductie in de bestaande gebouwde omgeving – de lokale energie- en warmtetransitie – participatie van inwoners bij

Lees verder »

Eindrapport Sociaal Maatschappelijke InnovatieLabs Energietransitie (SMILE)

Dit rapport is gebaseerd op een regionaal onderzoeks-, leer- en experimenteerproject uitgevoerd tussen 2017 en 2020 genaamd Sociaal Maatschappelijke Innovatielabs Energieneutrale woningvoorraad (SMILE). Het doel was om te experimenteren met wijkgerichte aanpakken in verschillende typen wijken en te leren over wat werkt in het realiseren van de energietransitie. Een wijkgerichte aanpak = combinatie van interventies

Lees verder »

Inspiratiedocument gebruik zonnepanelen: “Nieuwe ruimte voor de zon”

De energietransitie wordt steeds zichtbaarder in ons landschap. De ruimte in Nederland is echter schaars, dat vraagt om de ruimte die we hebben slim te benutten. Door de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën zal de vraag naar ruimte voor duurzame opwek verder toenemen. Met multifunctioneel ruimtegebruik is het mogelijk om onze beschikbare ruimte voor meerdere

Lees verder »

Eindrapportage Verkenning mini-warmtenetten

Mini-warmtenetten verdienen een plek als warmte-oplossing tussen de individuele oplossing en de warmtenetten. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek wat Next2Company heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht. Deze categorie die zich vanuit de praktijk aandient, richt zich op 2 tot 50 grondgebonden woningen. Onder mini-warmtenetten vallen gedeelde bodemlussen voor 2 tot 5 woningen

Lees verder »

Terugblik praktijkbijeenkomst Ermelo-West

Tijdens de eerste praktijkbijeenkomst van 2023 waren we te gast in Ermelo-West. Ermelo is een bijzondere casus, omdat het één van de weinige Gelderse proeftuinen is waar is gekozen voor een individuele oplossing. Sinds 2020 is de gemeente hard aan de slag om huiseigenaren en de woningcorporatie UWoon te ondersteunen bij het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden

Lees verder »

Eindrapport PAW: Gedragsinterventies voor opschaling persoonlijke aanpak

In dit Onderzoekstraject ‘Persoonlijke aanpak en opschaling’ ging Duwtje, in het kader van Programma Aardgasvrij Wijken (PAW), op zoek naar het antwoord op deze vragen. Ze werkten hierbij samen met een groep gedragsexperts van universiteiten en uit de praktijk, ervaringsdeskundigen en projectleden uit de proeftuinen. Onderzoeksvragen PAW heeft 3 onderzoeksvragen geformuleerd om inzicht te krijgen

Lees verder »