Overzicht financieringen in de warmtetransitie

Een woning of wijk van het aardgas af halen met jouw bewonersinitiatief dat vraagt nogal wat aan financiering. Er is financiering nodig voor de kosten van maatregelen en ook voor het inwinnen van advies of inhuren van capaciteit. Energie Samen heeft een overzicht gemaakt van de nationale financieringsmogelijkheden in de warmtetransitie.

Lees verder »

Een Gereedschapskist voor Wijkvernieuwers

Als wijkvernieuwer heb je te maken met verschillende uitdagingen. Wijk van de Toekomst helpt je daar graag bij. Hoe? Onder andere met onze Gereedschapskist voor Wijkvernieuwers. Hierin vind je handige instrumenten die je helpen om overzicht en rust te creëren in je complexe opgave. De Gereedschapskist is een product van de Academie van Wijk van

Lees verder »

Handreiking voor beleid en praktijk (SMILE)

Deze handreiking met aanbevelingen voor praktijk en beleid is opgesteld voor de gemeente Tilburg. Het document is relevant voor iedereen (bestuurders, beleidsmakers, omgevingsmanagers, projectleiders en anderen) binnen de gemeente die belangstelling heeft voor: – de wijkgerichte aanpak voor CO2-reductie in de bestaande gebouwde omgeving – de lokale energie- en warmtetransitie – participatie van inwoners bij

Lees verder »

Eindrapport Sociaal Maatschappelijke InnovatieLabs Energietransitie (SMILE)

Dit rapport is gebaseerd op een regionaal onderzoeks-, leer- en experimenteerproject uitgevoerd tussen 2017 en 2020 genaamd Sociaal Maatschappelijke Innovatielabs Energieneutrale woningvoorraad (SMILE). Het doel was om te experimenteren met wijkgerichte aanpakken in verschillende typen wijken en te leren over wat werkt in het realiseren van de energietransitie. Een wijkgerichte aanpak = combinatie van interventies

Lees verder »

Vuistregels voor participatie

Iedereen die een initiatief wil nemen voor nieuw beleid, nieuwe regelgeving, een nieuw project of een nieuw programma krijgt ermee te maken: participatie. Participatie houdt, kort gezegd, deelnemen aan een initiatief van een ander in. Vaak is er bij initiatieven sprake van belangen, waarden en perspectieven die op gespannen voet staan. Participatie is wenselijk omdat

Lees verder »

Presentatie Wijkkompas (Kennisatelier 31 januari 2023)

Er komt veel kijken bij het aardgasvrij maken van wijken. Om zo’n lang en complex proces goed in te richten en te overzien, heeft Stroomversnelling (www.stroomversnelling.nl) een passend instrument ontwikkeld: het Wijkkompas. Tijdens het Kennisatelier op dinsdag 31 januari 2023 werd dit instrument toegelicht door Dieke Schutjens (programmamanager Gebiedsgerichte Verduurzaming bij Stroomversnelling) en Klaas Vegter

Lees verder »

Inzichten voor het koppelen van opgaves in de wijk

In de periode november 2021 tot en met april 2022 is in opdracht van de provincie Zuid-Holland in drie gemeenten (Delft, Schiedam en Vlaardingen) verkend hoe bij de realisatie van de energietransitie opgaven gekoppeld kunnen worden om waardecreatie te realiseren voor de buurt. Hier het onderzoeksrapport

Lees verder »

Aardgasvrij wonen: drijfveren en barrières van bewoners

Bewoners doorlopen verschillende stappen naar een aardgasvrije woning. Dit noemen we de klantreis naar aardgasvrij wonen. In het TNO-onderzoek ‘Aardgasvrij wonen: de Bewoner Bepaalt’ is een analyse gedaan van de drijfveren en barrières die huiseigenaren ervaren in de verschillende stappen naar een aardgasvrije woning. De bewoners bevinden zich in verschillende stappen van de klantreis. Zij

Lees verder »

Betere wijken dankzij energietransitie

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat alle woningen in Nederland in 2050 losgekoppeld moeten zijn van het aardgasnet. Het Rijk kiest hierbij voor  een wijkgerichte aanpak, omdat wijkniveau ingrepen en energie-infrastructuur aan andere maatregelen kunnen worden gekoppeld. In deze publicatie brengen Platform31 en Nyenrode Business Universiteit in beeld hoe vijftien koplopergemeenten invulling geven aan de

Lees verder »